Prvi put na diplomskim ispitima na KBF-u 3 profesorice zajedno

Prvi put na Katoličkom bogoslovnom fakultetu su na Diplomskom ispitu bile samo žene u povjerenstvu.

Odgovori