Izvansveučilišna znanstvena djelatnost

 •  Od 2018. suradnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje (re/akreditacija visokoškolskih ustanova u RH)
 • Od 2008. suradnja i savjetovanje djelatnika i ciljanih skupina Agencije za odgoj i obrazovanje podružnica Split (organizacija TCI Seminara i Geštalt pedagoških programa za vjeroučitelje i druge)
 • Koncepcija dvopredmetnog studijskog programa na Teološkom Odjelu u Zadru (od 2008.-2019.) kao vanjski suradnik
 • Recenzirala  udžbenike vjeronauka kao i Plan i Program katoličkog vjeronauka za osnovne škole 2006 i 2019 za ministarstvo znanosti i HBK.
 • U AZOO podružnici Split održala  više puta radionice za vjeroučitelje mentore i savjetnike o metodama tzv. otvorene nastave, učenja usmjerenog na učenike i sl.
 • Od 2006., od početka pokretanja časopisa za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture „Lađa“, u uredničkom  vijeću
 • više puta  gostovala u HTV emisiji Tragovi vjere, na Hrvatskom katoličkom radiju, Radiju Mariji i HR Radiju o temama iz religioznog odgoja.
 • Imenovana (17.06. 2010.) predsjednicom povjerenstva za izradu znanstvene Strategije KBF-a u Splitu 2010. i 2015. kao i članom Povjerenstva za izradu Samoanalize 2013. i 2019., Povjerenstva za izradu Strategije 2019.
 • Kao Prodekan za nastavu KBFa u Splitu (2013.-2015.) izradila dodiplomski studijski program usmjeren prema ishodima učenja i konstruktivnom poravnavanju za KBF koji su od strane Senata potvrđeni 2015. godine.
 •  Više puta održala predavanja na skupu Kršćanskog akademskog kruga, u Splitu o temama iz religiozne pedagogije i katehetike.
 • Redovito sudjeluje na stručnim skupovima vjeroučitelja i na katehetskim školama, osobito ljetnim, bilo kao predavač bilo kao aktivni sudionik rasprava.