Cjeloživotno učenje

Međunarodne ljetne škole usmjerene na transfer znanja

Od 2015. u suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji i splitske podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), suradnji s prof.dr.sc. M. Scharerom sa Sveučilišta iz Innsbrucka, organizira petodnevne međunarodne seminare za pedagoške djelatnike, osobito za vjeroučitelje, učitelje, voditelje iz Tematski usmjerene interakcije prema C. Ruth Cohn., a radi podizanja liderskih vještina, osobnih kompetencija samovođenja ali i i didaktičko-metodičkih kompetencija učenja i poučavanja. (https://www.ruth-cohn-institute.org/home.html)

Teme petodnevnih TCI seminara:

2015:   „Živo učenje i komunikativna teologija“

2016:   “Vrijeme je važnije od prostora” (papa Franjo). Živo komunicirati u pluraliziranom, neoliberalnom, digitaliziranom svijetu ishoda. Je li i kako je moguće?

2017:   „Biografija kao izazov samoodgovornosti i samoodređenja”

2018:   “Pronaći i formulirati teme, postaviti strukture, voditi inspirativno i sudjelujući.“

2019:   “Procesi izgradnje i vođenja grupe, krize u grupi “

2020:   „Hrabro komunicirati, zajedno raditi i voditi“

2021:   „Unatoč svemu: otkrivam izvore živosti“

2013-2014     Vođenje programa „Teološka izobrazba odgojitelica u vjeri“ na KBFu u Splitu

2018-2019:    Vođenje programa za Teološko katehetsku izobrazbu odgojiteljica u vjeri

2017-2019:    Utemeljenje i vođenje međunarodnog sveučilišnog programa cjeloživotnog obrazovanja Integrativne geštaltalt pedagogije s prof. Stanko Gerjolj i prof. Janez vodičar, KBF Ljubljana )

2019-2020:    Voditelj programa Kateheza „Dobrog pastira po načelima Montessori pedagogije“ sa sturčno razvojnim centrom Sunčev sjaj iz Đakova.Program se izvodio u Splitu.

2019-2021:    (početak 24.5.2019) vođenje međunarodnog programa cjeloživotnog obrazovanja Kršćanska geštalt pedagogija s KBF u Ljubljani