Održan peti međunarodni seminar „Tematski usmjerena interakcija – Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Od ponedjeljka 27. do petka 31. kolovoza 2018. održan je u prostorima samostana o. fra Ante Antića na Trsteniku u Splitu peti međunarodni seminar „Tematski usmjerena interakcija“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Seminar se održao pod vodstvom prof. emer. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa bili su prof.dr.sc. A. Vučković, prof.dr.sc. J. Garmaz i mr. sc. Gina Šparada s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.

Ove godine tema seminara bila je Pronaći i formulirati teme, postaviti strukture, voditi inspirativno i sudjelujući.

Na seminaru je sudjelovalo šesnaest sudionika koji su ostvarili osamnaest radnih jedinica. Posljednji dan seminara, petak 31. kolovoza, održan je u blizini izvora rijeke Cetine gdje je upriličena i dodjela potvrda o sudjelovanju.

Seminar je objavljen u austrijskom katalogu seminara Ruth Cohn Instituta.

4. međunarodni seminar iz Tematski usmjerene interakcije (TCI) prema Ruth Cohn

Četvrtu godinu za redom se održava se seminar „Tematski usmjerena interakcija – Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje. Seminar se održava pod vodstvom prof. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa su prof.dr.sc. A. Vučković i prof.dr.sc. J. Garmaz s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut.

Ove godine tema seminara je Kako napisati samoprocjenu i na kojem projektu radim? (M1)

Seminar će se održati u razdoblju od petka, 8. lipnja do nedjelje 10. lipjna 2018. u samostanu o. Ante Antića, Put iza nove bolnice 10c – 21 000 Split (franjevački klerikat).

Ovaj seminar (M1) s 9 radnih jedinica obrađuje u hrvatskom kontekstu četveročlani model TCI kao instrument planiranja, djelovanja i refleksije. Pri tom u središtu kratkog seminara stoje samoprocjena i rad na projektu kao konkretne provedbe.

Napomena: Idući seminar se održava 27.8 -31.8.2018. i prijave su još otvorene. Javiti se u Ured za međunarodnu suradnju KBFa.

3. međunarodni seminar iz Tematski usmjerene interakcije (TCI) prema Ruth Cohn

Treću godinu za redom se održava se seminar „Tematski usmjerena interakcija – Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje. Seminar se održava pod vodstvom prof. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa su prof. dr. sc. A. Vučković i izv. prof. dr. sc. J. Garmaz s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut.

Ove godine tema seminara je Biografija kao izazov samoodgovornosti i samoodređenja.

Seminar će se održati u razdoblju od ponedjeljka, 28. kolovoza do petka 1. rujna 2017. u Klerikatu.

Održan 2. međunarodni seminar iz Tematski centrirane interakcije (TCI) prema Ruth Cohn

U okviru međunarodne suradnje u organizaciji KBF-a u Franjevačkom klerikatu od 29. kolovoza do 2. rujna 2016. održan je drugi po redu međunarodni seminar iz Tematski centrirane interakcije (TCI) prema Ruth Cohn. Tema Seminara glasi: “Vrijeme je važnije od prostora” (papa Franjo). Živo komunicirati u pluraliziranom, neoliberalnom, digitaliziranom svijetu ishoda. Je li i kako je moguće? (metode)

Polaznici su dobili međunarodno priznati certifikat završene metodičke edukacije prema TZI koji izdaje Ruth Cohn Institut i KBF Split.

Voditelj seminara je bio emer. prof. dr. sc. Matthias Scharer, a suvoditelji Jelena Burazin, dipl. psih., izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz i prof. dr. sc. Ante Vučković.

Sudionici seminara su bili sveučilišni profesori KBFa i Sveučilišta u Zadru, savjetnici i mentori vjeronauka, vjeroučitelji, časne sestre, socijalni radnici.

1. Seminar TCI “UČITI ŽIVO PREMA RUTH C. COHN”

Od 28.8. do 1.9.2015. KBF u Splitu kao prvi u RH organizirao je u suradnji s prof. Dr. Matthiasom Scharerom iz Innsbrucka seminar “UČITI ŽIVO PREMA RUTH C. COHN” ŠTO TO ZNAČI? KAKO SE TO ODVIJA? TCI SEMINAR (METODA). Suvoditelji seminara bili su prof. dr. sc. Ante Vučković, izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz i izv. prof. dr. sc. Ana Thea Filipović (KBF Zagreb). I ove godine naš fakultet organizira DRUGI STUPANJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA PO METODI TEMATSKI CENTRIRANE INTERAKCIJE (TCI) od 29.8. do 2.9.2016. Sadržaj i tijek prošogodišnje seminara možete pogledati na web stranici prof. Scharera.