Fakultetske i međufakultetske aktivnosti

  • Od promocije u dr. znanosti od 2002. sudjelujem u interdisciplinarnom međunarodnom istraživačkom programu «Kommunikativna teologija» u suradnji sveučilišta u Innsbrucku,u čijim zbornicima iz 2003., 2015. i 2020. sam objavila po jedan članak, te napisala knjigu s M. Kraml, Živjeti od Euharistije, Zagreb, GK 2009. (poveznica)
  • Surađivala sam unutar istraživačkog centra Sveučilišta u Innsbrucku Religion – Violence – Communication – World Order Sveučilišta u Innsbrucku, asimiliranog istraživačkom gremiju Kulturalni susreti –kulturalni konflikti : Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“ i kao plod projekta napisala sam knjigu s Matthiasom Scharerom, Učenje vjere, Zagreb 2014. (Poveznica)
  • od 2004 vodim izobrazbu iz metodičkih kompetencija vjeroučitelja u sekundarnim i cvjeloživotnom obrazovanju
  • od 2008 sudjelujem u radonicama za izobrazbu didaktičko metodičkih kompetencija vjeroučitelja i odgajatelja u vjeri u predškolskim ustanovama
  • Usmjerenje katedre u smjeru međunarodne suradnje i znanstvene razmjene s drugim visokim učilištima u inozemstvu (suradnja s mnogobrojnim visokoškolskim i istraživačkim institucijama preko programa Erasmus i gostujućih predavanja: Passau (Mendl), Wien (Pirker), Innsbruck (Scharer, Kraml, Juen), Bochum (Gruemme), Krakow (Stala,), Tarnow (Osewska), Ljubljana (10 Prof.), Zagreb (KBF)
  • Zajedno sa prof. dr. sc. Stankom Gerjoljem s KBFa u Ljubljani osnovala sam međunarodni interdisciplinarsni Program cjeloživotnog učenja iz kršćanske geštalt pedagogije koji je dobio dopusnicu od Senata Sveučilišta u Splitu u srpnju 2016. godine te je pokrenut u ožujku 2017. Program je visoko ocjenjen od polaznika i grupe su popunjene unaprijed.