Članstvo u uredništvima i drugim gremijima

  • Član uredničkog tima u nizu „Kommunikative Theologie“ u Gruenewald Verlag
  • Član znanstvenog vijeća časopisa Österreichische Religionspädagogische Forum
  • Čan uredničkog vijeća časopisa «Lađa»
  • Član uredničkog vijeća znanstvenog časopisa “Crkva u svijetu”
  • Član komisije  Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije
  • Član Centra za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Splitu
  • Voditelj Odbora za kvalitetu KBFa u Splitu (od 2016. do danas)
  • Član sam Povjerenstva za organizaciju znanstvenih međunarodnih simpozija na KBF u Splitu i Istraživačke grupe Kommunikativne teologije, povjerenstva za Studijske programe, Povjerenstva za kvalitetu nastave KBFa u Splitu, voditelj izobrazbe iz metodičkih kompetencija nastavnika KBFa.