5. Kongres komunikativne teologije održava se u Grazu (online) od 3. do 5. lipnja 2021.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu suorganizator je 5. Kongresa komunikativne teologije: “Moving Home. Heimat im Europa der Gegenwart“, koji se održava online na Sveučilištu u Grazu od 3. do 5. lipnja 2021.

Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, dr. sc. Domagoj Volarević, i prof. dr. sc. Ante Vučković vode radionicu pod nazivom “Orte der Erinnerung: Liturgie und Konflikt”, a doc. dr. sc. Domagoj Runje i mr. sc. Gina Šparada vode radionicu: “Home (family) as a place for nourishment”.

Online prijava

Odgovori