Prvi susret i upoznavanje pristupnika s programom Cjeloživotnog učenja „Kršćanska Geštalt pedagogija“

Prvi susret s pristupnicima za program Cjeloživotnog učenja „Kršćanska Geštalt pedagogija“ održat će se 10. siječnja 2017. godine u 14.00 sati u Velikoj dvorani Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, kojom prilikom će se pristupnike pobliže upoznati sa svime što se tiče spomenutoga programa za koji su se prijavili.

Odgovori