Održan peti međunarodni seminar „Tematski usmjerena interakcija – Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Od ponedjeljka 27. do petka 31. kolovoza 2018. održan je u prostorima samostana o. fra Ante Antića na Trsteniku u Splitu peti međunarodni seminar „Tematski usmjerena interakcija“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Seminar se održao pod vodstvom prof. emer. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa bili su prof.dr.sc. A. Vučković, prof.dr.sc. J. Garmaz i mr. sc. Gina Šparada s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.

Ove godine tema seminara bila je Pronaći i formulirati teme, postaviti strukture, voditi inspirativno i sudjelujući.

Na seminaru je sudjelovalo šesnaest sudionika koji su ostvarili osamnaest radnih jedinica. Posljednji dan seminara, petak 31. kolovoza, održan je u blizini izvora rijeke Cetine gdje je upriličena i dodjela potvrda o sudjelovanju.

Seminar je objavljen u austrijskom katalogu seminara Ruth Cohn Instituta.

Odgovori